ค่ายผู้นำช่วงฤดูหนาว 2022

New Year
New You

20 - 30 ธันวาคม 2022

ใกล้เข้ามาแล้วกับ แคมป์ภาวะผู้นำ 11 วันเต็มจาก พอยท์ อเวนิว นำโดยทีมเมนเทอร์มากประสบการณ์ แคมป์ที่จะฝึกฝนให้เด็กๆ คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อพร้อมก้าวเป็นผู้นำในโลกอนาคต

สถานที่

แคมป์ฤดูหนาว 2022 จัดที่ไหน?

แคมป์ฤดูหนาว 2022 เหมาะกับใครบ้าง?

แคมป์ภาวะผู้นำเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 9-16 ปี (หรือมากกว่าเกรด 3) เมนเทอร์จะจัดคลาสเรียน และกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนในแต่ละวัย หรือระดับความสามารถที่แตกต่างกัน

แคมป์ฤดูหนาวนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่?

20 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2565

ทีมเมนเทอร์

Armand

Camp Director

Joe

Activities Lead

Danny

Mentor

Honda

Mentor

Hua

Mentor

Adam

Mentor

Jenny

Mentor

Fay

Mentor

Bua

Mentor

Gun

Mentor

Mint

Mentor

Knott

Mentor

Alis

Mentor

Nam

Mentor

Pete

Mentor

Migale

Mentor

Evan

Mentor

ประสบการณ์ภายในแคมป์

ด้านวิชาการ

การเป็นพลเมืองโลก ชีวิตกับสายน้ำสู่ความยั่งยืน

  • ผู้เข้าแคมป์จะได้เรียนรู้เรื่องราวของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมถึงสิ่งมีชีวิตในโลกใต้น้ำ
  • ผู้เข้าแคมป์จะได้เรียนรู้ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และความสำคัญของน้ำที่สามารถมีผลกระทบต่อชีวิตอื่นๆ บนโลกได้
  • ผู้เข้าแคมป์จะได้รับแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก

ด้านความเป็นผู้นำ

ทักษะชีวิตเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

  • เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์และนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน
  • พัฒนาจุดแข็งของแต่ละคนให้ดีขึ้น
  • เน้นเรื่องทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การพูดในที่สาธารณะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ด้านสุขภาพ

โภชนาการและการออกกำลังกาย

  • การออกกำลังกายในทุกๆ วัน รวมไปถึงการเล่นกีฬาแบบเป็นทีม
  • อาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่ดีในทุกๆ มื้อ
  • มีพยาบาลที่ค่ายตลอด 24 ชม.
  • ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกคน

The Schedule

06:15
ตื่นและเข้าแถว
06:30
Physical Health

การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย

08:30
อาหารเช้า

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

10:00
การตรวจห้อง

เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีและฝึกความเป็นระเบียบ

10:30
การเป็นพลเมืองโลก ชีวิตกับสายน้ำสู่ความยั่งยืน

Campers will learn about the UN's 14th Sustainable Development Goal: Life Below Water. They will develop an understanding of the importance of our oceans and their responsibilities as global citizens.

11:30
อาหารเที่ยง

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

12:15
คลาส Life Coaching : การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การทำงานทีมและการพูดต่อหน้าสาธารณะ

14:45
กิจกรรมภาคบ่าย

เน้นสร้างความเป็นผู้นำและปฏิสัมพันธ์ภายในทีม

17:00
Wash-up and rest for Dinner
17:30
อาหารเย็น

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

18:15
Relationship and Reflection Time

เวลาในการทบทวนสิ่งที่เรียนในระหว่างวัน

18:30
กิจกรรมภาคเย็น

ช่วงเวลาที่นักเรียนได้ผ่อนคลายและสนุกกับเพื่อน

20:30
พักผ่อน

ช่วงเวลาพักผ่อน เล่นเกมส์ หรือทำการบ้าน

21:30
ปิดไฟนอน

The Schedule

06:15
ตื่นและเข้าแถว
06:30
Physical Health

การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย

08:15-09:00
อาหารเช้า

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

10:00
การตรวจห้อง

เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีและฝึกความเป็นระเบียบ

10:30
การเป็นพลเมืองโลก ชีวิตกับสายน้ำสู่ความยั่งยืน

Campers will learn about the UN's 14th Sustainable Development Goal: Life Below Water. They will develop an understanding of the importance of our oceans and their responsibilities as global citizens.

11:30
อาหารเที่ยง

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

12:15
คลาส Life Coaching : การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การทำงานทีมและการพูดต่อหน้าสาธารณะ

14:45
กิจกรรมภาคบ่าย

เน้นสร้างความเป็นผู้นำและปฏิสัมพันธ์ภายในทีม

17:00
Wash-up and rest for Dinner
17:30
อาหารเย็น

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

18:15
Relationship and Reflection Time

เวลาในการทบทวนสิ่งที่เรียนในระหว่างวัน

18:30
กิจกรรมภาคเย็น

ช่วงเวลาที่นักเรียนได้ผ่อนคลายและสนุกกับเพื่อน

20:30
พักผ่อน

ช่วงเวลาพักผ่อน เล่นเกมส์ หรือทำการบ้าน

21:30
ปิดไฟนอน