กัทจัง

ผมไม่เคยคิดว่าการสมัครเข้าเรียนต่อจะต้องมีเมนเทอร์ แต่หลังจากได้รับคำปรึกษาตั้งแต่ครั้งแรก ผมเคยคิดว่าทางเมนเทอร์จะถามผมเรื่องการเรียน แต่พวกเขากลับถามผมเรื่องชีวิต ความต้องการ และความสัมพันธ์ระหว่างผมกับครอบครัว ผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแต่เป็นพี่ชายแท้ๆ ของผมเลยทีเดียว