แคมป์ภาวะผู้นำเด็กโดย Point Avenue

แคมป์ภาวะผู้นำเด็กโดย Point Avenue

แคมป์ภาวะผู้นำโดย พอยท์ อเวนิว ที่จะเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ให้เป็นผู้นำในอนาคต ในแต่ละปี พอยท์ อเวนิวมีแคมป์ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อสร้างทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อก้าวเป็นผู้นำแห่งอนาคต

แคมป์ที่กำลังจะมาถึง

Winter Leaders’ Camp is back, this time combined with Debate Camp for even more opportunities. Camp will be held from 20-30 December at Parco Hotel by Bonanza Khao Yai. Join us to learn about global inequality and how to reduce it, to develop leadership and character skills, or to learn how to debate!

แคมป์ก่อนหน้านี้

Our 11-day boarding camp guided by Point Avenue’s international mentors was held in June-July 2023 at Pattana Sports Resort. This time the theme was “Life Below the Waves” and campers learned about how the oceans contribute to global wellbeing, and threats to them.

Winter Leaders’ Camp was held in December 2022 at Khao Yai National Park.  Global citizenry, personal health, and academic rigor are at the heart Point Avenue’s camp philosophy, and are reflected in everything we do.

แคมป์ภาวะผู้นำช่วงฤดูร้อน 2022 คือแคมป์ในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่เราจัดขึ้น 2 ครั้ง ระหว่างช่วงวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม 2565 ที่ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี หัวข้อที่พอยท์ อเวนิวจัดขึ้นในแคมป์ครั้งนี้คือ ทางออกของปัญหาสู่ความยั่งยืน ผู้เข้าแคมป์จึงได้เรียนรู้บทเรียนภายใต้หัวข้อ "โลกที่ไร้ความอดอยาก" และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

winter leaders' camp 2022

แคมป์ภาวะผู้นำช่วงฤดูหนาว 2021

แคมป์ภาวะผู้นำช่วงฤดูหนาว 2021 คือแคมป์ผู้นำที่เราจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ที่ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อในแคมป์ครั้งนี้คือ "โลกที่ไร้ความยากจน" ผู้เข้าแคมป์ได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก การมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขา กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทำให้พวกเขาได้พัฒนาและเติบโตเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต