คอร์สการเตรียมตัวสอบ

คอร์สการเตรียมตัวสอบ

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำหรือมหาวิทยาลัย โดยเราออกแบบการเรียนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาคะแนนสอบให้สูงขึ้น

ไม่ว่าคุณกำลังจะเตรียมตัวสอบครั้งแรกหรือเพิ่มคะแนนสอบให้ดีขึ้น คอร์สของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คะแนนสอบของคุณสูงขึ้น

คอร์สการเตรียมตัวสอบ

TOEFL

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 12-17 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสมัครเรียนต่อในอเมริกา การสอบ TOEFL เป็นการทดสอบระดับภาษาอังกฤษทั้งในส่วนการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

IELTS

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 12-17 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวไปเรียนที่อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา การสอบ IELTS เป็นการทดสอบระดับภาษาอังกฤษในส่วนการฟัง พูด อ่าน และเขียน

SSAT

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 12-14 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวไปเรียนโรงเรียนประจำในอเมริกา การสอบ SSAT จะเป็นการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และทักษะคณิตศาสตร์

SAT

68 ชั่วโมง / ระดับ
อายุ 14-17 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา การสอบ SATเป็นการทดสอบทักษะคณิตศาสต์ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักการสอนของเรา

คุณครูฝ่ายเตรียมตัวสอบจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเตรียมพร้อมทักษะที่จำเป็น เทคนิคการสอบ เพื่อให้คะแนนสูงขึ้น เราเน้นที่คำถามจากการสอบจริง การวิเคราะห์ และเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการสอบ

  • สร้างความเข้าใจในเนื้อหาการสอบ
  • สร้างวินัยในการเตรียมตัวสอบ
  • การอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบ
  • เทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้น

มาเตรียมตัวสอบกับคุณครูมากประสบการณ์ที่พอยท์ อเวนิว!