เกี่ยวกับ Point Avenue

เกี่ยวกับเรา

พอยท์ อเวนิว เป็นบริษัทที่มุ่งหวังการยกระดับการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เราจัดตั้งบริษัทแม่ที่ฮานอย (ประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดคลาสเรียนให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย After finding success in Vietnam, we have now brought our unique offerings to Bangkok, Thailand and founded Point Avenue Thailand to extend Thai students the same opportunities as we have been providing in Vietnam. We have a successful track record from China and Korea with a mature curriculum and a set of products infused with technology infrastructure, coupled with a team of passionate and experienced educators. We believe in mentoring students in a holistic manner, utilizing a highly personalized approach to provide every student with tailored life and educational roadmaps. We deliver positive outcomes and facilitate every student’s potential for future growth.

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 982/22 ห้อง 3121 เอ ชั้น 3

ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2 105 3380

Point Avenue's History

Point Avenue was founded by brothers Danny and Samuel Hwang, who graduated from West Point and MIT respectively.

ผู้ก่อตั้งบริษัทเราได้เติบโตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้รับประสบการณ์โดยตรงว่าการศึกษานั้นมีคุณค่าและผลกระทบกับชีวิตของเด็กๆ อย่างไร พวกเขาจึงตั้งใจสร้างการศึกษาที่ดีเหล่านั้นให้กับเด็กคนอื่นๆ เช่นกัน

ในปีพ.ศ. 2552 พวกเขาได้ก่อตั้งและคิดค้นบริการด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที่ประเทศจีน ซึ่งพวกเขาได้ช่วยเด็กๆ ให้มีความตั้งใจในการเรียนและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างอนาคตที่ดี

พวกเขาเริ่มขยายธุรกิจจากประเทศจีนมาเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่ประเทศเวียดนามในปีพ.ศ. 2561 และเปิดศูนย์ฯ ที่ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสานต่อความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กๆ เพื่อทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่ดีของโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา และการตั้งภารกิจที่จะพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำเพื่อสร้างโลกอนาคตที่ดี จากภูมิปัญญา ความซื่อสัตย์ และความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา พวกเราพัฒนาเด็กๆ แต่ละคนผ่านวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์และปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับพวกเขา เด็กๆ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามเพราะเราเชื่อว่าการตั้งคำถามและการมีส่วนร่วมในห้องจะสร้างความอยากรู้อยากเห็น การคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
แดนนี่ ฮวง
ผู้ก่อตั้ง / CEO
PAT Line QR Code

สอบถามได้ที่ LINE OA