โปรแกรมการสอน

โปรแกรมการสอน

คอร์สสำหรับระดับประถมศึกษา

อายุ 5-12

สถานที่ เกทเวย์ เอกมัย (ชั้น 3) หรือ แบบออนไลน์

คอร์สสำหรับระดับประถมที่ใช้ภาษาอังกฤษ 100% เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยทุกคอร์สนั้นได้รับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษตามหลัก US Common Core

คอร์สสำหรับระดับมัธยมศึกษา

อายุ 12-16

สถานที่ เกทเวย์ เอกมัย (ชั้น 3) หรือ แบบออนไลน์

คอร์สสำหรับระดับมัธยมที่ใช้ภาษาอังกฤษ 100% เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เด็กๆ สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาทั้งในด้านวิชาการ ความสนใจส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ทักษะความเป็นผู้นำ และเตรียมพร้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและการเติบโตในเส้นทางการศึกษาในขั้นต่อไป

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ

อายุ 12-17

สถานที่ เกทเวย์ เอกมัย (ชั้น 3) หรือ แบบออนไลน์

คอร์ส IELTS, TOEFL, SSAT, SAT

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำหรือมหาวิทยาลัย โดยเราออกแบบการเรียนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาคะแนนสอบให้สูงขึ้น

การเรียนต่อต่างประเทศ

สถานที่ เกทเวย์ เอกมัย (ชั้น 3) หรือ แบบออนไลน์

สำหรับนักเรียนที่สนใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจำหรือมหาวิทยาลัย เมนเทอร์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเราพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผน เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้