การเรียนต่อต่างประเทศ

Our students attend top US, UK and world universities and colleges. Point Avenue mentors and consultants will help you build the character, skills and confidence you need to serve the community and realize your dreams

การเรียนต่อต่างประเทศ

สิ่งที่เราทำ

ทีมเมนเทอร์ของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนที่มุ่งหวังไว้ เราช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความตั้งมั่นเพื่อช่วยเหลือสังคมรอบตัว และมีความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

เราช่วยสร้างให้นักเรียนสามารถก้าวไปสู่โรงเรียนหรือมหาลัยที่เหมาะกับตนเอง

วิธีการของเรา

ขั้นตอน 1 : การสร้างความสัมพันธ์

Your mentor learns your nature, academics, experience and uniqueness to advise a custom plan.

ขั้นตอน 2 : การวางแผน

Together, you plan a roadmap to your best grades, test scores, resume and experiences.

ขั้นตอน 3 : การปฏิบัติตามแผน

Execute your plan with success. Your mentor shares rich resources to help you achieve your goals.

ขั้นตอน 4 : การสมัครเรียน

Apply to top universities and colleges abroad. Your mentor will guide you through the confusing process of school choices, forms, essays, interviews, deadlines, scholarships, acceptances and more

เมนเทอร์ของเรา

Jay Bills

Admissions Consulting Manager

Ed.M. Technology, Innovation & Education, Harvard

B.A. Psychology, UC Irvine

Paul Fontana

Education Consultant, Essay Writing Specialist

M.F.A. Dramatic Writing, NYU

B.A. English & Drama, Ithaca College

Kirron Kanjani

Education Consultant, Career Development Specialist

B.C. Economics, University of Lucknow, India

Diploma, Career Guidance and Counselling, ICS

Charlotte Parsons

Education Consultant, College Mentoring Specialist

B.A. Journalism, UNC Chapel Hill

B.S. Dental Hygiene, UNC Chapel Hill