ค่ายผู้นำช่วงฤดูร้อน 2022

Break the Limit
&
Reach New Heights

กลุ่ม 1 : 27 มิ.ย. - 9 ก.ค.

กลุ่ม 2 : 11 ก.ค. - 23 ก.ค.

กลับมาแล้ว แคมป์สำหรับปิดภาคฤดูร้อน 13 วันเต็ม นำโดยเหล่าเมนเทอร์มากประสบการณ์ที่จะมาช่วยพัฒนาจิตใจและความเป็นผู้นำให้กับน้องๆ และพบกับสถานที่สุดอลังการที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิดใจ เพื่อช่วยให้น้องๆ เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเป็นผู้นำในอนาคต 

สถานที่

โรงแรมพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ต

แคมป์ฤดูร้อนนี้เหมาะกับใครบ้าง?

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 9-16 ปี (ระดับเกรด 3 ขึ้นไป)

แคมป์ฤดูร้อนนี้จัดขึ้นช่วงไหน?

กลุ่ม 1 : 27 มิ.ย. - 9 ก.ค.

กลุ่ม 2 : 11 ก.ค. - 23 ก.ค.

The Mentors

Danny

ผู้ก่อตั้งและ CEO

US Military Academy ที่ West Point

Jenny

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

Chulalongkorn University; University of Queensland

Armand

ครูอาวุโส

Stellenbosch University

The Mentors

Danny

ผู้ก่อตั้งและ CEO

US Military Academy ที่ West Point

Jenny

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

Chulalongkorn University; University of Queensland

Armand

ครูอาวุโส

Stellenbosch University

ประสบการณ์ภายในแคมป์

ด้านวิชาการ

คลาส Global Citizens : ยุติความหิวโหย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 • พัฒนาและเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของโลก
 • เน้นเรื่องความเห็นอกเห็นใจ คุณลักษณะ และการทำงานเป็นทีม
 •  

ด้านความเป็นผู้นำ

คอร์ส Life Coaching

 • เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์และนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาจุดแข็งของแต่ละคนให้ดีขึ้น
 • เน้นเรื่องทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การพูดในที่สาธารณะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ด้านสุขภาพ

โภชนาการและการออกกำลังกาย

 • การออกกำลังกายในทุกๆ วัน รวมไปถึงการเล่นกีฬาแบบเป็นทีม
 • อาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่ดีในทุกๆ มื้อ
 • มีพยาบาลที่ค่ายตลอด 24 ชม.
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกคน

The Schedule

06:00-06:30
ตื่นและเข้าแถว
06:30-08:00
กิจกรรมภาคเช้า

การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย

08:00-08:15
เข้าแถว
08:15-09:00
อาหารเช้า

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

09:00-10:00
อาบน้ำ
10:00-10:30
การตรวจห้อง

เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีและฝึกความเป็นระเบียบ

10:30-12:00
คลาส Global Citizens : ยุติความหิวโหย

นักเรียนจะได้เรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

12:00-12:45
อาหารเที่ยง

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

12:45-02:15
คลาส Life Coaching : การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การทำงานทีมและการพูดต่อหน้าสาธารณะ

02:15-02:30
เข้าแถว
02:30-05:00
กิจกรรมภาคบ่าย

เน้นสร้างความเป็นผู้นำและปฏิสัมพันธ์ภายในทีม

05:00-05:30
ล้างมือ
05:30-06:15
อาหารเย็น

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

06:15-06:45
Relationship and Reflection Time

เวลาในการทบทวนสิ่งที่เรียนในระหว่างวัน

06:45-08:00
กิจกรรมภาคเย็น

ช่วงเวลาที่นักเรียนได้ผ่อนคลายและสนุกกับเพื่อน

08:00-08:30
อาบน้ำ
08:30-09:30
พักผ่อน

ช่วงเวลาพักผ่อน เล่นเกมส์ หรือทำการบ้าน

09:30
ปิดไฟนอน

The Schedule

06:00-06:30
ตื่นและเข้าแถว
06:30-08:00
กิจกรรมภาคเช้า

การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวร่างกาย

08:00-08:15
เข้าแถว
08:15-09:00
อาหารเช้า

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

09:00-10:00
อาบน้ำ
10:00-10:30
การตรวจห้อง

เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีและฝึกความเป็นระเบียบ

10:30-12:00
คลาส Global Citizens : ยุติความหิวโหย

นักเรียนจะได้เรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

12:00-12:45
อาหารเที่ยง

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

12:45-02:15
คลาส Life Coaching : การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ การทำงานทีมและการพูดต่อหน้าสาธารณะ

02:15-02:30
เข้าแถว
02:30-05:00
กิจกรรมภาคบ่าย

เน้นสร้างความเป็นผู้นำและปฏิสัมพันธ์ภายในทีม

05:00-05:30
ล้างมือ
05:30-06:15
อาหารเย็น

มื้ออาหารที่เต็มไปด้วยโภชนาการที่มีประโยชน์

06:15-06:45
Relationship and Reflection Time

เวลาในการทบทวนสิ่งที่เรียนในระหว่างวัน

06:45-08:00
กิจกรรมภาคเย็น

ช่วงเวลาที่นักเรียนได้ผ่อนคลายและสนุกกับเพื่อน

08:00-08:30
อาบน้ำ
08:30-09:30
พักผ่อน

ช่วงเวลาพักผ่อน เล่นเกมส์ หรือทำการบ้าน

09:30
ปิดไฟนอน