อากิ

หนูชอบคลาส SSAT เพราะสนุกและช่วยทำให้หนูมีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาก