เบลล์

หนูชอบคลาสการโต้วาทีมากๆ เพราะการเป็นคลาสที่มีขนาดเล็ก ทำให้หนูสามารถแสดงความคิดเห็น และทำให้หนูได้ค้นพบตัวเองรวมถึงมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ