ณัชชา

ตอนแรกหนูมักจะคิดว่า "ชั้นเหนื่อยแล้ว หยุดทำดีกว่า" แต่เมื่อหนูมาเรียนที่นี่ เมนเทอร์ทุกคนจะคอยผลักดันให้หนูทำต่อไป และให้กำลังใจว่าหนูจะทำสำเร็จได้ ซึ่งคำเหล่านี้คอยกระตุ้นให้หนูพยายามเพิ่มขึ้นและทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังที่สุดค่ะ