คอร์สภาษาอังกฤษ

English Language arts

คลาสภาษาอังกฤษของเราเป็นการสอนทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูดในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตได้ ในคอร์สนี้จะเน้นเรื่องโครงสร้างและความถูกต้องไวยากรณ์

หนังสือประกอบการเรียนของเราจะให้ความรู้และหัวข้อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและประยุกต์การใช้ทักษะและภาษาได้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้น

อายุ 11-14 ปี

3 ชม./สัปดาห์
17 สัปดาห์/ภาคเรียน

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง

เป้าหมายของคอร์ส

  • เชี่ยวชาญทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียน
  • บรรลุถึงความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษา
  • เข้าใจในหัวข้อและเนื้อหาในเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด
  • คุ้นเคยกับระดับคำศัพท์และเทคนิคของภาษา
  • มีความมั่นใจในการเขียนในหลายประเภทโครงสร้าง

หนังสือและบทความ