คอร์ส Life Coaching

คอร์ส Life Coaching

คอร์สนี้ของเราเน้นในเรื่องการสร้างสุขลักษณะที่ดีทั้งในเรื่องการเรียนและในชีวิต เรามุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนแต่ละคนมีคุณลักษณะเฉพาะของตนซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างความสำเร็จในอนาคต เราสร้าง growth mindset ให้นักเรียนเพื่อให้พวกเขาพร้อมจะเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่สร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สร้างความเป็นผู้นำ และความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา พวกเขาจะพร้อมเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ข้อมูลเบื้องต้น

อายุ 5-14 ปี

3 ชม./สัปดาห์
17 สัปดาห์/ภาคเรียน

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง

เป้าหมายของคอร์ส

  • พัฒนาทักษะเพื่อช่วยลดความเครียด
  • ฝึกร่างกายให้คุ้นเคยกับการออกกำลังกาย
  • เรียนรู้ทักษะการสร้างสุขลักษณะที่ดี
  • ฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
  • สร้างรากฐานความเข้าใจความเป็นผู้นำและความพยายาม
  • สร้างความเข้าใจในความประพฤติที่ดี

หนังสือและบทความ